Auto Moto | Cestovanie | Email | Erotika | Hry | Hudba | PC a mobily | Mapy | Obchody |
Portály Pomôcky | Práca | Registre | Rodina | Správy | Škola | Šport | Zábava | Zľavy | Ženy


Vyhľadávajte na internete jednoducho najrýchlejšie a najlepšie priamo tu

Registre - obchodný register, register živnostníkov, katasterDaňový úrad
Daňový úrad je oficiálny portál daňovej sekcie Finančného riaditeľstva SR.
www.drsr.sk

Kataster nehnuteľností
Katastrálny portál umožňuje prístup k údajom katastra nehnuteľností, získať základné informácie okamžite a bez návštevy príslušnej správy katastra, získať oprávneným subjektom súhrnné a detailné informácie bez zložitej korešpondencie.
www.katasterportal.sk

Obchodný register
Oficiálny obchodný register podnikateľských subjektov na Slovensku.
www.orsr.sk

Ústredný portál verejných služieb občanom
Ústredný portál verejnej správy (ÚPVS) zabezpečuje centrálny a jednotný prístup k informačným zdrojom a službám verejnej správy. Informácie (rady, návody, popisy), ktoré návštevník hľadá, sú v súčasnosti mnohokrát súčasťou informačných serverov jednotlivých rezortov. Cieľom portálu je tieto informácie a služby zintegrovať a prehľadnou a prístupnou formou poskytovať používateľovi.
www.slovensko.sk

Registre a evidencie ministerstva vnútra
Registre a evidencie ministerstva vnútra. Evidencia občianskych združení, Register záujmových združení právnických osôb, Register združení obcí, Register neinvestičných fondov, Register neziskových organizácií, Register strán, Spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov, Organizácie s medzinárodným prvkom, Register nadácií.
www.ives.sk/registre


Živnostenský register
Register živností a živnostníkov na Slovensku.
www.zrsr.sk

Štatistický úrad
Oficiálne www stránky Štatistického úradu SR.
www.statistics.sk

Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
crz.gov.sk


Register zamestnancov vysokých škôl
Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR je podľa § 80b ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uložené viesť register zamestnancov vysokých škôl. Register zamestnancov slúži na evidenciu zamestnancov vysokých škôl, pre štatistické účely, rozpočtové účely, kontrolné účely a potreby Akreditačnej komisie pri plnení jej úloh.
www.portalvs.sk/regzam

Register účtovných závierok
Oficiálny register účtovných závierok firiem na Slovensku.
www.registeruz.sk


Ak ste medzi stránkami registrov nenašli to čo ste hľadali, využite prosím vyhľadávanie
(C) 2006-2020 wwwzoznam.sk - zoznam www stránok internetu